Be the safest - work with the greatest

Children Safe Environment ©

Ovaj certifikat razvijen je temeljem projekta pod nazivom Stručno osposobljavanje destinacije za siguran prihvat djece kroz uvođenje certifikata Children Safe Environment (CSE)©


Certifikat CSE © sastoji se od nekoliko iznimno važnih elemenata koji zajedno doprinose sigurnosti djece:
  • školovani i provjereni djelatnici
  • posebno dizajnirani prostori i oprema
  • pravilno provođenje sigurnosnih protokola
  • monitoring destinacije
slika1
slika2
slika3

CSE©-destinacija sigurna za djecu

Prema istraživanju Instituta za turizam jedna od najvećih prednosti hrvatskog turizma je pogodnost za provođenje obiteljskog odmora. Prema tom istraživanju ljetni odmor u hrvatskim primorskim destinacijama najprivlačniji je obiteljima (47%). Obitelji koje nas posjećuju u prosjeku imaju 4 člana od čega je jedno dijete mlađe od 15 godina. Djeca i njihova sigurnost su temelj odluke dolaska svakog roditelja. Otmice djece, nesreće, zlostavljanje ili opća nesigurnost su svakodnevne pojave kojih se roditelji pribojavaju pa je sigurnost djece odlučujući faktor za obitelji u donošenju odluke gdje će provesti svoj odmor.

Kako bi Vaša destinacija dobila CSE certifikat i postala dio CSE© mreže destinacija, potrebno je zadovoljiti metode i standarde određene u sklopu programa Stručno osposobljavanje destinacije za siguran prihvat djece kroz uvođenje certifikata Children Safe Environment (CSE)© na poljima školovanja djelatnika, prilagodbe prostora i poslovnih procesa te kontinuirani nadzor sigurnosnih protokola. Učilište Magistra je svojim dugogodišnjim djelovanjem na području edukacije dadilja te suradnji s bezbroj institucija za rad s djecom sakupila iskustvo i know-how kako prilagoditi turističke i sve ostale destinacije (igraonice za djecu ili čuvaonice djece) potrebama modernih roditelja.

naslovnica

Prijava